Розширення можливостей для студентів, аспірантів, викладачів – один із важливих напрямків роботи Львівського національного університету імені Івана Франка. Саме тому активно розвивається співпраця із компаніями, які пропонують низку перспектив.
Черговим результатом таких напрацювань було підписання договору про співпрацю із компанією “Подорожник” (ПП”Соломія-Сервіс”). Укладення договору відбулося у рамках події День кар’єри ЄС 2022, співорганізатором якого є Відділ кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом. Мережа аптек “Подорожник” бере активну участь у заходах та проєктах Львівського університету, зокрема на Дні кар’єри ЄС компанія виступила Генеральним партнером події.
Предметом укладеного договору є співробітництво між договірними сторонами щодо проходження практики, стажування для студентів, аспірантів, викладачів та випускників Університету за такими спеціальностями: ” Облік та аудит”, “Менеджмент”, “Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах”, “Право”, “Фінанси” та “Банківська справа”.
У договорі окреслили також і головні напрями взаємодії сторін, а це: організація стажувань і практики для студентів, аспірантів, викладачів Університету в Установі; спільне формування основних засобів мотивації і стимулювання навчальної діяльності студентів, в тому числі надання стипендії і грантів кращим студентам, аспірантам, викладачам Університету та спільне проведення конкурсів на їх здобуття; спільна організація наукових конференцій, симпозіумів, семінарів та інших заходів; надання взаємної можливості проведення лекцій, семінарів та навчань за участю спеціалістів Сторін, взаємна участь у формуванні тем курсових, дипломних та кваліфікаційних робіт, програм практик та окремих курсів підготовки, долучення до процесу створення (оновлення) освітніх програм із відповідної спеціальності; співпраця
в інших напрямках на основі взаємної зацікавленості сторін.
Всеукраїнська Мережа аптек “Подорожник” – сильна і динамічна компанія, яка постійно розвивається. На сьогодні компанія налічує більше 1400 аптек та понад 7000 співробітників.
“Подорожник» — лідер можливостей для амбітних студентів та випускників. Це єдина мережа аптек, яка створила програму розвитку для студентів – Подорожник START , що націлена на ефективний професійний розвиток, самореалізацію та якісне навчання в найбільшій мережі аптек.
Сайт компанії