6 причин, які вкажуть на типові помилки та допоможуть краще познайомитися із різними професіями

Маркетинг очолює список найпопулярніших digital-професій у 2023 році у всьому світі. Стати професійним маркетологом – пройти низку викликів, та не здаватись на жодному з етапів

6 причини, які підкажуть типові помилки маркетолога-початківця:

1. Використовувати обмежений інструментарій

Професія маркетолога вимагає безперервного удосконалення своїх професійних навичок й того набору інструментів, який приведе до очікуваного результату замовника. Основна вимога до інструментарію — його ефективність. Слід постійно моніторити оновлення, зміни та доповнення

2. Зосереджуватись лише на професійній сфері

Професія маркетолога всеохопна. Слід бути кмітливим, допитливим, володіти різноманітною інформацією та прагнути нових знань, знайомств у різних сферах. Маркетологам важливо збирати та аналізувати інформацію для власного інсайту

3. Відсутність чітко визначених робочих стратегій

Для опанування цієї професії потрібно розвивати підприємницьке мислення, яке націлене на постановку чітких стратегічних цілей. Окрім ідеї, яка спрацює, потрібно вміти оцінити реальні ризики, взяти на себе відповідальність за результат

4. Боятись зізнатись про власні помилки

Працювати за стратегією, продумувати кожен наступний крок, діяти обережно — не виключає ймовірності невдалих проєктів. Слід не боятись визнати свої хибні кроки, попросити допомоги у наставника, зібрати команду та разом знайти компромісне рішення

5. Нерозуміння клієнтського запиту

Маркетолог працює на виконання індивідуального запиту. Бачення процесу та результату замовником та маркетологом суттєво відмінні.
Якщо відчуття синергії та розуміння відсутні, варто одразу це проговорити, адже керувати розчаруванням замовника після виконання проєкту ще складніше

6. Нехтувати правилами тайм-менеджменту

Маркетинг — це про час. Самодисциплінованість підвищує рівень якості роботи та продуктивність. Уміння розпоряджатись робочим часом знижує рівень стресу та тривоги, а дотримання дедлайнів будує здоровий баланс між робочим та особистим

Юрист – це широкопрофільний фахівець у галузі права. На його шляху – завжди низка випробувань і професійних труднощів, які потрібно вчасно вирішувати.

Лови 6 причин не бути юристом:

1. Обмежуватись лише однією професійною площиною
Бути успішним юристом означає орієнтуватися не лише в різноманітних галузях права, але й суміжних галузях, наприклад розуміти принципи роботи підприємства, ведення економічної політики в компанії тощо

2. Нехтувати деталями

Історії про те, що конкуренти виграють справу через неуважність адвоката-юриста цілком реальні. Слід всеосяжно підходити до справи, ставити собі запитання та шукати відповіді з використанням всеможливих каналів інформації. Неправильне слово, пункт або частина статті можуть змінити суть та негативно вплинути на справу.

3. Не вміти мислити професійно

Шлях професійного росту юриста залежить від швидкої адаптації до специфіки роботи в певній сфері права. Професійне мислення – це про навичку критичного, логічного осмилення ситуацій, оперативність у пошуку рішення, майстерне оперування юридичними знаннями

4. Не бути готовим брати на себе відповідальність

Особливість професії юриста пов’язана не лише з кримінальною відповідальністю, але й особистим усвідомленням того, що доведеться комунікувати з людьми та відстоювати їхні правові позиції.

5. Не мати швидкої адаптивності

Юрист завжди залучений у масштабні суспільні процеси. Будь-які зміни, тенденції супроводжуються правовими механізмами. Важливо бути завжди в курсі новин та опрацьовувати інформацію якнайшвидше, бо актуальні навички потрібні в роботі

6. Прагнути легкого успіху

Починати практикуватись юристам варто ще зі студентських років. Адже таким чином цінність теоретичних знань переосмислюється та застосовується одразу ж. Перші спроби працювати юристом починаються з невеликої кількості обов’язків. Однак досвід та практика ведуть до цілі

Журналіст – це працівник ЗМІ, автор текстових матеріалів. На його шляху – завжди низка випробувань і професійних труднощів, які потрібно вчасно вирішувати.
Лови #6причиннебути журналістом:

1. Уникати нових комунікацій та знайомств
Робота журналіста завжди в полі зору. Для успішного результату корисними будуть нові знайомства та обмін досвідом

2. Боятись ризиків та експериментів
Часто журналісту доводиться працювати в екстремальних умовах та приймати зважені рішення миттєво, що вимагає особливої стресостійкості та зосередженості на результаті.

3. Нехтувати розвитком комунікативних та організаційних навичок
Бути журналістом — це про гнучкість, витривалість та комунікабельність. Потрібно опановувати секрети ефективного спілкування, вибудовувати успішну взаємодію з авдиторією та бути налаштованим до постійного фідбеку.

4. Не розширювати свій кругозір
Журналісту доводиться працювати в різноманітних сферах та створювати такий контент, щоб авдиторії було цікаво та корисно.

5. Боятись командної роботи
Залежно від проєктів, журналіст може працювати в команді разом з іншими професіоналами. Ухилятись від роботи в групі неможливо, проте слід зрозуміти потенціал можливостей та силу ідей.

6. Діяти за шаблоном
Журналісту слід виробити свій особливий стиль: манеру письма, нестандартну саморепрезентацію, особливий спосіб взаємодії з авдиторією тощо. Прояви індивідуальності та креативності – це завжди хороша ідея.

QA-спеціаліст – фахівець, відповідальний за забезпечення якості тестування продукту. Які #6причиннебути повинен знати QA-спеціаліст на початку роботи.

1️⃣Наявність складнощів у розумінні потреб замовника
Часто трапляються випадки, коли замовник не може чітко сформулювати завдання, від чого продукт не є належної якості. Як наслідок, тестувальник бачить невідповідність між вимогами замовника та фактичним продуктом, хоч свою роботу виконує правильно.

2️⃣Знецінювання роботи
Існує міф, що тестувальник лише натискає певні кнопки і більше нічого не робить. Це не так. Це повноцінна професія, яка вимагає відповідної технічної підготовки та розвитку софт-скілів для комунікації та успішного кар’єрного зростання.

3️⃣Відсутність стратегії тестування
Це корисна фішка для тестувальника-початківця. Якщо є чітко прописані алгоритми, то можна правильно оцінювати обсяг роботи та свідомо підходити до виконання поставлених задач.

4️⃣Обмеженість кар’єрних можливостей
Це міф! QA-спеціаліст має широкі можливості для кар’єрного росту з посади Junior до посади Middle у перший рік роботи за умови якісного та вчасного виконання завдань.

5️⃣Фінальна відповідальність за якість продукту
Завдання тестувальника – пошук багів, недоопрацювань у роботі продукту та передача інформації відповідальному члену команди.

6️⃣Монотонність роботи
Тестування – це не нудно. Незважаючи на те, що є суворі вимоги, спеціаліст може вдосконалювати звичні стилі, створювати нові алгоритми залежно від специфіки продукту тощо.

Перекладач – фахівець, відповідальний за професійний переклад як усного, так і писемного мовлення. Які #6причиннебути повинен знати перекладач на початку роботи⬇️

1️⃣Усний та письмовий переклад вимагають різного рівня фахової підготовки
Перекладач обізнаний в обох напрямках, але специфіка роботи відрізняється. Для цього слід обрати певну ділянку та розвиватися в ній, аби досягти успіху.

2️⃣ Уміле володіння комунікативними навиками
Взаємодія з замовником, внутрішня комунікація в процесі роботи вимагає гнучкості та вміння тайм-менеджменту. В усному перекладі важливо бути лаконічним, зрозумілим та ввічливим.

3️⃣ Знання мови не єдиний показник професіоналізму перекладача.
Перекладач повинен знати рідну та іноземну мови на високому рівні, проте часто функція перекладача – це передача смислів, ціннісних орієнтирів.

4️⃣ Якісний переклад потребує часу
Найболючіші слова, які може чути перекладач: “Тут небагато, декілька десятків сторінок. Зможеш до вечора перекласти?”. Переклад не означає дослівну заміну слів з однієї мови на іншу, слід враховувати особливості мови, на яку перекладають, спосіб організації вербальних засобів.

5️⃣ Перекладач ≠ редактор, дизайнер
Варто розмежовувати стилістичну, графічну роботи з текстом та переклад. Якщо перекладач має навики такої діяльності, про це слід завчасно попереджати замовника.

6️⃣ Обмежені кар’єрні можливості
Перекладач має широкі можливості подорожувати світом і працювати, брати до перекладу те, що відгукується та те, що насправді цікаво.