Один із напрямків роботи Відділу кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом – проведення соціологічних досліджень у площині “університет-випускник-роботодавець”. 

Зокрема, пропонуємо для ознайомлення зведені результати опитувань роботодавців і партнерів Львівського національного університету імені Івана Франка та випускників.

Таке дослідження сприяє виявленню потреб сучасного ринку праці та можливості забезпечення кваліфікованими спеціалістами, які володіють необхідними знаннями і навичками для побудови успішної кар’єри через покращення якості освітнього процесу і налагодження ефективних форм взаємодії та співпраці Університету з роботодавцями.

Основна мета опитування випускників – це моніторинг працевлаштування випускників, визначення основних тенденцій розвитку ринку праці сьогодні, вивчення якості наданої освіти випускникам та прогнозовані потреби у фахівцях.