За результатами проведених подій та комунікацій із компаніями-роботодавцями і враховуючи рекомендації МОН України та НАЗЯВО щодо оновлення освітніх програм та ефективнішої взаємодії із стейкхолдерами, Відділ кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом Центру маркетингу та розвитку започатковує проєкт – “Діалог з роботодавцями”.
Це практичні зустрічі студентів, аспірантів та викладачів із представниками компаній-роботодавців, які також є стейкхолдерами освітніх програм.
Метою проведення таких зустрічей є:
•налагодження діалогу між Університетом, студентами та бізнес-середовищем для кращого усвідомлення цінності одне одного;
•інформування про відкриті вакансії, профілі професій і запити роботодавців до вмінь і навичок працівників, які стрімко змінюються;
•посередництво у встановленні прямих контактів бізнесу з факультетами та кафедрами;
•формування у студентів навиків, необхідних для успішного працевлаштування, кар’єрного розвитку та старту підприємницького успіху.


Проєкт стартував за результатами програми дистанційного міжнародного стажування викладачів, аспірантів та адміністративного персоналу з трансферу технологій GUTT.INUP в рамках проекту «Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу технологій» у Львівському національному університеті імені Івана Франка.