Міністерство освіти і науки нагадує, що,відповідно до постанови КМУ від 26 вересня 2006 р. № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів», випускникам закладів вищої освіти, які навчались за державним замовленням, здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра або магістра спеціальностей галузі знань «01 Освіта/Педагогіка», або ступінь бакалавра, магістра іншої спеціальності і галузі знань та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, надається одноразова адресна грошова допомога в п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленому на 1 січня календарного року.

 Кількість одержувачів допомоги в комунальних закладах вищої освіти незалежно від підпорядкування затверджується управліннями (департаментами) освіти і науки обласних державних адміністрацій, Київської міської державної адміністрації (за підпорядкуванням) на підставі списків випускників, які до 15 жовтня кожного року подаються закладами вищої освіти, що належать до сфери їхнього управління, а також іншими структурними підрозділами обласних державних адміністрацій, Київської міської державної адміністрації (за підпорядкуванням), до сфери управління яких належать заклади вищої освіти, після опрацювання таких списків на відповідність вимогам, визначеним у Порядку.
Випускники закладів вищої освіти денної форми навчання, які навчались за державним замовленням у державних та комунальних закладах вищої освіти незалежно від підпорядкування, здобули ступінь магістра за спеціальностями галузі знань «01 Освіта/Педагогіка» або іншою спеціальністю і галуззю знань за освітньою програмою зі строком навчання 1 рік 4 місяці і завершили навчання у листопаді-грудні поточного календарного року, уклали договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти, визначених органами управління освітою, включаються до списків одержувачів одноразової адресної грошової допомоги наступного календарного року.

Заклад вищої освіти інформує випускників закладу освіти про перелік документів та термін їхнього подання для отримання допомоги у разі укладення договору про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти, визначених органами управління освітою.
Заклад вищої освіти на підставі доведеної вищим органом управління, у підпорядкуванні якого перебуває заклад вищої освіти, кількості одержувачів допомоги та документів (заяви про надання допомоги, копії трудової книжки (за наявності), копії договору про роботу на посаді педагогічного працівника у закладі загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти), що подаються випускниками до 10 жовтня, здійснює виплату допомоги до кінця поточного року.
Виплата допомоги випускникам, які завершили навчання у листопаді-грудні здійснюється на загальних підставах до кінця року, що настає після року, в якому було завершено навчання.

Звертаємо увагу, що у разі відмови випускника приступити до роботи відповідно до укладеного договору про роботу на посаді педагогічного працівника у закладі загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти, звільнення його з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни, звільнення за угодою сторін або з ініціативи працівника протягом трьох років від початку роботи в закладі загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти одержувач допомоги повертає суму фактично одержаної допомоги до закладу вищої освіти (або його правонаступнику), який здійснював її виплату.
Заклад вищої освіти повертає зазначені кошти до державного (місцевого) бюджету.

У разі зміни місця роботи випускника, але продовження перебування його на посаді педагогічного працівника у закладі загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти одержувач допомоги протягом 30 календарних днів з дня виникнення таких змін укладає договір за новим місцем роботи відповідно до вимог, визначених у Порядку.

Для отримання одноразової адресної грошової допомоги необхідно подати такі документи:

1) договір про працевлаштування в 3-х екземплярах;

2) завірена ксерокопія трудової книжки;

3) довідка про працевлаштування з повною назвою навчального загальноосвітнього закладу та посади;

4) ксерокопія паспорта (2 примірники);

5) ксерокопія ідентифікаційного коду (2 примірники);

6) договір з банком (банківські реквізити) та р.р.,на який згодом будуть перераховані кошти;

7) заява випускника.

 

Документи приймаються до 10 жовтня 2024 року !

 

ПРИМІРНИК ДОГОВОРУ МОЖНА ЗАВАНТАЖИТИ ТУТ

 

За детальнішою інформацією щодо отримання допомоги до Відділу кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом:

тел. 0322394681
0955944134
вул. Університетська, 1, кім. 01

Email : dep_work@lnu.edu.ua
lnucareerforum@ukr.net