6 червня 2017 року Державна служба зайнятості організувала Перший Національний кар’єрний Форум за участю Віце – прем’єр Міністра України Павла Розенка, на якому вперше було піднято питання системного розвитку людського капіталу в Україні, що є наразі одним із стратегічних питань для провідних держав у світі. Завдяки своїй актуальності Форум зібрав ключових гравців у цій сфері: представників п’яти Міністерств України, на яких покладено функції розвитку людського капіталу в нашій державі, та керівників провідних бізнес-асоціацій та найбільших роботодавців України.

Пропонуємо вам кілька тез, що були представлені на  Форумі

“Навички для сучасної України”

Оксана Крупець Київська школа економіки

5 основних тез
1.Працівники мають володіти різними навичками
2.Освіта не відповідає потребам сучасного ринку праці
3.Невідповідність навичок обмежує ефективність фірм і загальну продуктивність
4.Інституційні фактори перешкоджають ефективному використанню і розвитку навичок
5.Можливі інструменти політики можна згрупувати у три напрямки:

* Розвиток базових навичок нових учасників ринку праці
* Сприяння розвитку передових навичок теперішніх та нових працівників
* Удосконалення інституційного середовища для полегшення застосування навичок.

Людські навички є багатовимірні. Вони є трьох типів:

1. Когнітивні                                                                                                                                                                                           Психічна здатність до розуміння та формування суджень, а також здатність набувати знання.

2.Соціоемоційні
Поведінка та установки, які допомагають людям
ефективно орієнтуватися в особистих і соціальних ситуаціях
Когнітивні Психічна здатність до розуміння та формування суджень, а також здатність набувати знання

3.Технічні
Професійні знання (наприклад, знання методів, матеріалів і знарядь) і мануальна спритність.

Працівники є більш успішними, коли поєднують ці навички.

Система освіти забезпечує достатньо високий рівень базових когнітивних навичок, але вона не задовольняє потреби роботодавців в навичках.

Невідповідність навичок має негативний вплив на діяльність фірм, а також на підбір необхідних працівників.

Система розвитку робочої сили має бути більш орієнтованою на попит та
потребує більш ефективної системи фінансування.

Три напрямки заходів політики:

  1. Розвиток базових навичок нових учасників ринку праці;
  2. Сприяння розвитку передових навичок теперішніх та нових працівників;
  3. Удосконалення інституційного середовища для полегшення застосування навичок.