Львівський національний університет ім.І.Франка продовжує свою роботу у напрямку співпраці​ із роботодавцями, що дає змогу розширити можливості для студентів, аспірантів, викладачів, а також покращення якості освіти та освітніх програм.
Результатом такого співробітництва та комунікації​ стало підписання договору про співпрацю із​ приватним акціонерним товариством Концерн Хлібпром, що є одним​ з найбільших підприємств на українському ринку хліба.
Предметом договору є співробітництво між договірними сторонами щодо​ проходження практики, стажування​ для студентів, аспірантів, викладачів​ та випускників Університету за такими​ ​ ​ спеціальностями: “Біологія”, “Хімія”, “Менеджмент”, “Маркетинг”,“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”,“Економіка”, “Фінанси, банківська справа та страхування”, “Облік, аналіз і оподаткування в бізнесі”, “Філологія”, “Міжнародне право”, “Міжнародні економічні відносини”, “Математика. Математична економіка та економетрика”, “Статистичний аналіз даних”, “Інформаційні системи та технології”, “Системний аналіз”, “Право”, “Публічне управління та адміністрування”.
Освітні програми:“Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах”,“Мікробіологія”,“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, “Економічна кібернетика”,“Облік та аудит”, ”Економіка та правове регулювання в бізнесі”.
У документі також зазначили​ головні напрями взаємодії сторін, а це:​ організація стажувань і практики для студентів, аспірантів, викладачів Університету в Установі;​ спільне формування основних засобів мотивації і стимулювання навчальної діяльності студентів, в тому числі надання стипендії і грантів кращим студентам, аспірантам,викладачам Університету та
спільне проведення конкурсів на їх здобуття;​ спільна організація наукових конференцій, симпозіумів, семінарів та інших заходів; надання взаємної можливості проведення лекцій, семінарів та навчань за участю спеціалістів Сторін, взаємна участь у формуванні тем курсових, дипломних та кваліфікаційних робіт, програм практик та окремих курсів підготовки, долучення до процесу створення (оновлення) освітніх програм із відповідної спеціальності; співпраця
в інших напрямках на основі взаємної зацікавленості сторін.
Концерн Хлібпром на хлібному ринку з​ 2003 року. До структури Компанії входять 5 виробничих підприємств, які розташовані у Львівській та Вінницькій областях. Підприємство представлене такими торговими марками: «Agrola, «2Go», «Вінницяхліб», «Bandinelli», «Люблянна», «Джуні».
Компанія активно проявляє себе в житті Університету та є давнім партнером заходів та проєктів, які організовує Відділ кар’єрного розвитку та співпраці​ з бізнесом Центру маркетингу​ та розвитку та ділиться актуальною​ інформацією​ про можливості працевлаштування студентів Львівського університету, а також про програми практики та стажування.
Сайт компанії: