Відділ кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом інформує/нагадує, що відповідно до постанови КМУ від 26 вересня 2006 р. № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів» випускникам закладів вищої освіти, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь молодшого бакалавра, бакалавра або магістра спеціальностей галузі знань «01 Освіта/Педагогіка», або ступінь бакалавра, магістра іншої спеціальності і галузі знань та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, надається одноразова адресна грошова допомога в п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленому на 1 січня календарного року.
Кількість одержувачів допомоги в комунальних закладах вищої освіти незалежно від підпорядкування затверджується управліннями (департаментами) освіти і науки обласних державних адміністрацій, Київської міської державної адміністрації (за підпорядкуванням) на підставі списків випускників, які до 15 жовтня кожного року подаються закладами вищої освіти, що належать до сфери їхнього управління, а також іншими структурними підрозділами обласних державних адміністрацій, Київської міської державної адміністрації (за підпорядкуванням), до сфери управління яких належать заклади вищої освіти, після опрацювання таких списків на відповідність вимогам, визначеним у Порядку.
Випускники закладів вищої освіти денної форми навчання, які навчались за державним замовленням у державних та комунальних закладах вищої освіти незалежно від підпорядкування, здобули ступінь магістра за спеціальностями галузі знань «01 Освіта/Педагогіка» або іншою спеціальністю і галуззю знань за освітньою програмою зі строком навчання 1 рік 4 місяці і завершили навчання у листопаді-грудні поточного календарного року, уклали договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти, визначених органами управління освітою, включаються до списків одержувачів одноразової адресної грошової допомоги наступного календарного року.
Заклад вищої освіти інформує випускників закладу освіти про перелік документів та термін їхнього подання для отримання допомоги у разі укладення договору про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти, визначених органами управління освітою.
Детальніша інформація за покликанням:
За детальнішою інформацією щодо отримання допомоги та переліку необхідних документів звертатися до
Відділу кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом:
тел. 0322394681
0955944134
вул. Університетська, 1, кім. 01
Email : dep_work@lnu.edu.ua
lnucareerforum@ukr.net